Vårt behov av eftertanke och ansvaret att tolka information

Den mänskliga hjärnan är fantastisk.
Den har en enorm förmåga att anpassa sig till rådande situation.

Vid stress fattar vi snabba, kategoriska beslut, baserade på tidigare erfarenhet.
Vi blir mindre benägna att lyssna, reflektera, omvärdera vår ståndpunkt.
Vi har helt enkelt inte tid med det då.

Det är något vi behöver tänka på vid vår digitala kommunikation.
Att det ibland går väldigt, väldigt fort.

När jag började som chefredaktör för 8 Sidor blev mitt första möte med våra läsare en rejäl kulturkrock. Som den ”interaktivitetsivrare” (citat: Mikael Zackrisson) jag är, var det första jag gjorde självklart att be läsarna om synpunkter på tidningen.

Jag kom då direkt från Sveriges Radis Ekoredaktion där jag jobbade med sociala medier. En tweet ingen svarat på inom några minuter var en död tweet.
Här tog det två månader innan jag fick mitt första svar. Två månader!

Just behovet av eftertanke var sedan något vi byggde in i vårt kommentarsfältsprojekt bland annat genom stödfunktioner för att själv kunna kontrollera det du skrivit innan du publicerar din kommentar.
För utan eftertanke kan det gå riktigt, riktigt illa.

Det var något Justine Sacco, som skickade en obetänksam tweet fick erfara.
Fredrik Wass, som ligger bakom #blogg100, har reflekterat tänkvärt kring händelsen i texten Hur en enda tweet kan förstöra ett liv.

För det är en märklig maktförskjutning som skett här. Där makthavare som har resurser och en stab runt sig plötsligt slipper undan granskning för att de vet hur de ska hantera de nya kanalerna och väljer att publicera sina egna ord där, utan följdfrågor från pålästa journalister. Vi har tyvärr sett exempel på det flera gånger.

Medan någon som Justine Sacco får hela sitt liv förstört på grund av ett missriktat skämt.
Vi behöver veta mer om hur vi människor fungerar i stressade situationer och bygga in betänketid om vi ska kunna skapa meningsfulla samtal som för dialogen framåt i stället för cementerar den.

Jag rekommenderar starkt en titt på det här samtalet med Marcin de Kaminski från Bokmässan för två år sedan. Där pratar han, klokt som vanligt, om att ansvaret inte bara ligger hos den som publicerar information, utan även att den som tar emot information har ett ansvar för hur informationen tolkas, och ett ansvar att skaffa sig hela bilden.
Och att vi på något sätt kan behöva bygga in tid för den eftertanke vi människor behöver.

Marcin de Kaminski: Nätet och verkligheten – Föreläsning på Bokmässan 2013

Det här är inlägg #023 i #blogg100.